Cenník služieb - Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov
Title
Prejsť na obsah
Cenník služieb

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 
Odkázanosť: od: 159,-  do: 225,- Eur/mesiac

 
Ubytovanie:  210,-   Eur/mesiac

 
Stravovanie: - diabetická:           96,- Eur/mesiac
 
                       - racionálna:             81,- Eur/mesiac

 
Upratovanie:  45,- Eur/mesiac

 
Celková suma za poskytnutie sociálnej služby: od: 495,-     do: 576,-  Eur /mesiac

 
Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb:
 
Pedikúra:  podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa
Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo
Športová 568/14
930 05, Gabčíkovo
Tel.: 0903 465 466
Tel.: 031/627 01 08
riaditel@zpsgabcikovo.sk
Návrat na obsah